• QUẢNG CÁO

  • Tư Vấn Luật Tư Vấn Luật Tư Vấn Luật
  • Giới thiệu công ty Luật trách nhiệm hữu hạn Standard

   • Công ty Luật trách nhiệm hữu hạn Standard được thành lập từ ý tưởng kết hợp giữa tuổi trẻ, tâm huyết nghề luật của một số luật sư trẻ với kiến thức chuyên sâu và các mối quan hệ rộng rãi của đội ngũ giảng viên cơ hữu trường Đại học Luật Hà Nội.
   • Với chiến lược phát triển Đề cao giá trị phục vụ, công ty chúng tôi chuyên cung cấp dịch vụ tư vấn chất lượng cao, tối đa hóa lợi ích cho khách hàng trên cơ sở phù hợp giữa yêu cầu khách hàng và quy định pháp luật liên quan. Bên cạnh đó, công ty gắn bó và phục vụ lâu dài khách hàng thông qua nhiều hoạt động sau dịch vụ gồm tư vấn thường xuyên, hỗ trợ soạn thảo và soát xét hợp đồng, cung cấp văn bản pháp luật miễn phí.
   • Phù hợp với chiến lược đặt ra, công ty tập trung hoạt động trên các lĩnh vực pháp lý như sau:
   •  Tư vấn doanh nghiệp
   • -  Tư vấn sở hữu trí tuệ
   • -  Tư vấn hợp đồng
   • -  Tư vấn lao động
   •  Chúng tôi hiểu rõ bất kỳ khách hàng nào – dù là cá nhân, tổ chức hay doanh nghiệp – đều có những khó khăn nhất định và chúng tôi nguyện gánh vác thay khách hàng phần thách thức về mặt pháp lý để khách hàng yên tâm tiến hành sản xuất, kinh doanh. Bởi vì:
   •  Thành công của khách hàng chính là thành công của chúng tôi!
   •  Công ty Luật trách nhiệm hữu hạn Standard 
   •  Trân trọng!