• Thuế

  QUẢNG CÁO

  • Tư Vấn Luật Tư Vấn Luật Tư Vấn Luật
  • Thông báo phát hành hóa đơn

   Hiện nay, nhu cầu sử dụng hóa đơn trong kinh doanh của mỗi doanh nghiệp ngày càng tăng cao. Tuy nhiên, để có thể sử dụng hóa đơn một cách hợp pháp trước hết mỗi doanh nghiệp phải làm thủ tục thông báo phát hành hóa đơn đến cơ quan thuế. Để tìm hiểu rõ hơn vấn đề nàyCông ty Luật Standard xin cũng cấp đến các bạn nhưng kiến thức cơ bản về phát hành hóa đơn.

   I. Khái quát về hóa đơn

   1. Khái niêm về hòa đơn:

   Theo quy định tại khoản 1 điều 3 nghị định 51/2010/ NĐ – CP :

   “1. Hóa đơn là chứng từ do người bán lập, ghi nhận thông tin bán hàng hóa, dịch vụ theo quy định của pháp luật.”

   Như vậy, hóa đơn là một loại chứng từ thể hiện mối quan hệ mua bán giữ các chủ thể trên đó ghi rõ các mặt hàng, số lượng, số tiền cần thanh toán.

   2. Phân loại hóa đơn

   Theo quy định tại khoản 1 điều 4 nghị định 51/2010/ NĐ – CP hóa đơn gồm 4 loại dưới đây:

   - Hóa đơn xuất khẩu: được dùng trong hoạt động kinh doanh xuất khẩu hàng hóa, dịch vụ ra nước ngoài, xuất khẩu vào khu phi thuế quan

   - Hóa đơn giá trị gia tăng: là hóa đơn bán hàng hóa, dịch vụ nội địa dành cho các tổ chức, cá nhân khai thuế giá trị gia tăng theo khấu trừ.

   - Hóa đơn bán hàng: là hóa đơn bán hàng hóa, dịch vụ nội địa dành cho các tổ chức, cá nhân khai thuế giá trị gia tăng theo phương pháp trực tiếp

   - Các loại hóa đơn khác: vé, thẻ hoặc các chứng từ có tên gọi khác.

   3. Hình thức hóa đơn.

   – Hóa đơn tự in: là hóa đơn do các tổ chức, cá nhân kinh doanh tự in ra trên các thiết bị tin học, máy tính tiền hoặc các loại máy khác khi bán hàng hóa, dịch vụ;

   – Hóa đơn điện tử: là tập hợp các thông điệp dữ liệu điện tử về bán hàng hóa, dịch vụ, được khởi tạo, lập, gửi, nhận, lưu trữ và quản lý theo quy định tại Luật Giao dịch điện tử và các văn bản hướng dẫn thi hành;

   – Hóa đơn đặt in: là hóa đơn do các tổ chức, cá nhân kinh doanh đặt in theo mẫu để sử dụng cho hoạt động kinh doanh hàng hóa, dịch vụ, hoặc do cơ quan thuế đặt in theo mẫu để cấp, bán cho các tổ chức, cá nhân.

   – Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ, phiếu xuất kho hàng gửi bán đại lý.

   II. Thông báo phát hành hóa đơn.

   Đối với các doanh nghiệp chưa phát hành hóa đơn nhưng có nhu cầu sử dụng hóa đơn thì trước hết các doanh nghiệp cần phải thực hiện thông báo phát hành hóa đơn cho cơ quan thuế. Việc thông  báo phát hành hóa đơn đối với doanh nghiệp được quy định tại thông tư 37/2017/ TT – BTC cụ thể như sau:

   3. Sửa đổi, bổ sung khoản 4 Điều 9 như sau:

   4. Thông báo phát hành hóa đơn và hóa đơn mẫu phải được gửi đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp chậm nhất hai (02) ngày trước khi tổ chức kinh doanh bắt đầu sử dụng hóa đơn. Thông báo phát hành hóa đơn gồm cả hóa đơn mẫu phải được niêm yết rõ ràng ngay tại các cơ sở sử dụng hóa đơn để bán hàng hóa, dịch vụ trong suốt thời gian sử dụng hóa đơn, Cơ quan quản lý thuế có trách nhiệm hướng dẫn tổ chức kinh doanh thanh lý hợp đồng in khi đã lập tờ Thông báo phát hành hóa đơn đối với hợp đồng đặt in hóa đơn không quy định thời hạn thanh lý hợp đồng (đối với hóa đơn đặt in) và không bị xử phạt.

   Trường hợp tổ chức kinh doanh khi gửi thông báo phát hành từ lần thứ 2 trở đi, nếu không có sự thay đổi về nội dung và hình thức hóa đơn phát hành thì không cần phải gửi kèm hóa đơn mẫu.

   Trường hợp tổ chức có các đơn vị trực thuộc, chi nhánh có sử dụng chung mẫu hóa đơn của tổ chức nhưng khai thuế giá trị gia tăng riêng thì từng đơn vị trực thuộc, chi nhánh phải gửi Thông báo phát hành cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp. Trường hợp tổ chức có các đơn vị trực thuộc, chi nhánh có sử dụng chung mẫu hóa đơn của tổ chức nhưng tổ chức thực hiện khai thuế giá trị gia tăng cho đơn vị trực thuộc, chi nhánh thì đơn vị trực thuộc, chi nhánh không phải Thông báo phát hành hóa đơn.

   Tổng cục Thuế có trách nhiệm căn cứ nội dung phát hành hóa đơn của tổ chức để xây dựng hệ thống dữ liệu thông tin về hóa đơn trên trang thông tin điện tử của Tổng cục Thuế để tổ chức, cá nhân tra cứu được nội dung cần thiết về hóa đơn đã thông báo phát hành của tổ chức.

   Trường hợp khi nhận được Thông báo phát hành do tổ chức gửi đến, cơ quan Thuế phát hiện thông báo phát hành không đảm bảo đủ nội dung theo đúng quy định thì trong thời hạn hai (02) ngày làm việc kể từ ngày nhận được Thông báo, cơ quan thuế phải có văn bản thông báo cho tổ chức biết. Tổ chức có trách nhiệm điều chỉnh để thông báo phát hành mới.”

   Sau khi tiếp nhận được thông báo phát hành hóa đơn của doanh nghiệp, tổng cục thuế sẽ căn cứ vào những nội dung của thông báo phát hành hóa đơn để xây dựng hệ thống thông tin về hóa đơn trên cổng thông tin điện tử. Nếu nội dung thông báo phát hành hóa đơn của doanh nghiệp không đảm bảo theo những quy định của pháp luật thì doanh nghiệp sẽ nhận được thông báo từ tổng cục thuế để điều chỉnh thông báo phát hành mới.

   Hồ sơ thông báo phát hành hóa đơn gồm có:

   – Giấy Thông báo phát hành hóa đơn (theo mẫu TB01/AC ban hành kèm theo Thông tư 26/2015/TT-BTC)

   – Hóa đơn mẫu (do nhà in cung cấp)

    Hy vọng bài viết của chúng tôi sẽ giúp ích được cho các bạn, mọi thắc mắc hoặc yêu cầu tư vấn xin liên hệ:

    

   CÔNG TY LUẬT TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN STANDARD

   VPGD:    Phòng B1005 tòa nhà M3 M4, số 91 Nguyễn Chí Thanh, Hà Nội

   Tel:         0248 587 8621/ 0912 383 283

   Email:     contact@standardlaw.vn

   Web:       http://standardlaw.vn

    

    

  • Thuế cũ hơn