• Thuế

  QUẢNG CÁO

  • Tư Vấn Luật Tư Vấn Luật Tư Vấn Luật
  • Thuế thu nhập cá nhân 2018

   Thuế thu nhập cá nhân 2018

   Cách tính thuế thu nhập cá nhân từ tiền lương tiền công 2018

   Căn cứ :

   - Luật Thuế thu nhập cá nhân số 04/2007/QH12 ngày 21 tháng 11 năm 2007;

   - Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân số 26/2012/QH13 ngày 22 tháng 11 năm 2012

   - Căn cứ theo thông tư 111/2013/ TT-BTC và thông tư 92/2015/TT-BTC

   Thuế TNCN là loại thuế tính theo tháng, kê khai có thể theo tháng hoặc theo quý nhưng quyết toán theo năm. Dưới đây là cách tính thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ kinh doanh và thu nhập từ tiền lương, tiền công.

    I. Thời điểm tính thuế 

   Theo Điểm b, Khoản 2, Điều 8 TT 111/2013/TT-BTC: Thời điểm tính thuế TNCN là thời điểm chi trả thu nhập

    II. Cách tính thuế

    1. Đối với cá nhân cư trú có ký hợp đồng lao động từ 3 tháng trở lên:

    Thuế thu nhập cá nhân được tính bằng thu nhập tính thuế nhân với thuế suất và khấu trừ thuế theo biểu thuế lũy tiến từng phần

   Thuế TNCN     =      TNTT     x    Thuế suất

    - Thu nhập tính thuế

   Thu nhập tính thuế bằng thu nhập chịu thuế trừ các khoản giảm trừ

   TNTT     =   TNCT    - các khoản giảm trừ

   Thu nhập chịu thuế là toàn bộ thu nhập do cá nhận nhận được từ tổ chức trừ các khoản sau:

     - Tiền ăn giữa ca, ăn trưa

   Nếu doanh nghiệp không tổ chức nấu ăn mà chi tiền cho người lao động, khoản tiền đó được tính phụ cấp vào lương thì: từ  tháng 10/2016, được miễn tính thuế tối đa 730.000đ/người/tháng ( Theo TT26/2018/BLĐTBXH)

   Nếu mức chi vượt quá quy định thì phần chi vượt quá phải tính vào phần thu nhập chịu thuế TNCN của người lao động.

   Nếu doanh nghiệp tự tổ chức nấu ăn, mua phiếu ăn, suất ăn cho nhân viên thì được miễn toàn bộ

   - Tiền phụ cấp điện thoại

   Trường hợp khoản chi tiền điện thoại cho cá nhân người lao động được quy định về mức chi, điều kiện hưởng tại các văn bản như Hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể , quy chế tài chính, quy chế thưởng,... thì phần khoản hưởng đó được tính vào chi phí được trừ khi tính thu nhập chịu thuế TNCN

   Trường hợp doanh nghiệp chi tiền điện thoại cho người lao động cao hơn mức khoán chi đã được quy định trong các văn bản trên thì phần chi vượt quá phải tính vào thu nhập chịu thuế TNCN của người lao động.

   - Phụ cấp trang phục

   Trường hợp phụ cấp bằng hiện vật được miễn toàn bộ

   Trường hợp doanh nghiệp có chi trang phục bằng cả tiền và hiện vật thì mức miễn tối đa với phần chi bằng tiền không vượt quá 5 triệu đồng/người/năm, phần chi bằng hiện vật được miễn toàn bộ.

   - Tiền công tác phí

   Trường hợp công tác phí theo chứng từ thực tế phát sinh: Nếu có đầy đủ hóa đơn chứng từ khi nhận các khoản công tác phí này sẽ được miễn thuế TNCN.

   Trường hợp công tác phí khoán: được miễn thuế thu nhận cá nhân đối với khoản chi trong mức khoán chi được doanh nghiệp quy định tại quy chế tài chính hoặc quy chế nội bộ. Nếu Doanh nghiệp chi mức công tác phí thực tế cho người lao động cao hơn mức khoán chi thì phần chi vượt quá phải tính vào thu nhập chịu thuế TNCN của người lao động.

   Ngoài ra còn một số các khoản trợ cấp khác cũng được miễn thuế hoặc không phải chịu thuế TNCN được quy định tại thông tư 111/2013/ TT-BTC và thông tư 92/2015/TT-BTC, gồm:

   - Thu nhập làm thêm vào ngày nghỉ, lễ, ban đêm được trả cao hơn tiền công so với ngày thường

   - Phụ cấp thuê nhà không quá 15% tổng thu nhập chịu thuế (chưa bao gồm tiền thuê nhà)...

   - Riêng khoản phụ cấp xăng xe, chi phí đi lại thì không được miễn thuế TNCN, theo đó:

   Nếu phụ cấp xăng xe, chi phí đi lại thuộc về công tác phí thì được miễn thuế TNCN

    Nếu khoản tiên phụ cấp xăng xe, phụ cấp đi lại được hưởng cố định hàng tháng trên bảng lương thì khi nhận khoản tiền này sẽ bị tính vào thuế TNCN.

      Các khoản giảm trừ bao gồm:

     + Giảm trừ gia cảnh: bản thân 9.000.000 và người phụ thuộc là 3.600.000/ người/tháng.

     +Các khoản bảo hiểm bắt buộc: BHXH, BHYT, Bảo hiểm thất nghiệp và bảo hiểm nghề nghiệp trong một số trường hợp.

   + Các khoản đóng góp, từ thiện, nhân đạo, khuyến học

     - Thuế suất

   Thuế suất thuế TNCN đối với thu nhập từ kinh doanh, từ tiền lương, tiền công được áp dụng theo biểu thuế lũy tiến từng phần:

   2. Đối với cá nhân không ký hợp đồng lao động hay có ký nhưng dưới 3 tháng:

     Tiến hành khấu trừ thuế TNCN theo từng lần chi trả thu nhập từ 2.000.000 đồng trở lên:

   - Đối với cá nhân cư trú: khấu trừ 10% tổng thu nhập trả/lần

   - Đối với cá nhân không cư trú:

    Thuế thu nhập cá nhận được xác đinh bằng thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công nhân (x) với thuế suất 20%.

    Hy vọng bài viết của chúng tôi sẽ giúp ích được cho các bạn, mọi thắc mắc hoặc yêu cầu tư vấn xin liên hệ:

    

   CÔNG TY LUẬT TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN STANDARD

   VPGD:    Phòng B1005 tòa nhà M3 M4, số 91 Nguyễn Chí Thanh, Hà Nội

   Tel:         0248 587 8621

   Email:     contact@standardlaw.vn

   Web:       http://standardlaw.vn  • Thuế cũ hơn